Internetowy serwis bazodanowy pracodawców osób niepełnosprawnychOd dnia 1 lipca 2003r. wszystkie organizacje użyteczności publicznej (urzędy gminne, powiatowe, wojewódzkie, centralne oraz stowarzyszenia, partie polityczne, związki zawodowe, organy samorzadów zawodowych, podmioty reprezentujące skarb państwa) zobowiązane są do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) zgodnie z Ustawa Sejmu RP z dnia 6 wrzesnia 2001 o dostępie do informacji publicznej. Pragniemy tym samym zaproponować Państwu wdrożenie aplikacji Biuletyn Informacji Publicznej. Aplikacja ta jest narzędziem służącym do samodzielnego administrowania informacjami o danej jednostce (podmiocie), zarządzania kategoriami i użytkownikami.


Internetowa aplikacja do ogłoszeń o zamówieniach publicznych przeznaczona jest dla wszystkich instytucji (przedsiębiorstw), których dotyczy ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994r. Powstała we współpracy z konsultantami do spraw zamówień publicznych, a jej funkcjonalność jest zgodna z obowiązującymi normami prawnymi. Jest to program służący do samodzielnego, łatwego i szybkiego ogłaszania przetargów (zamówień publicznych) za pośrednictwem internetu bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z każdorazowym angażowaniem wykwalifikowanych specjalistów modyfikujących dane dotyczące kolejnych ogłoszeń. Będąc w posiadaniu naszej aplikacji macie Państwo możliwość w ciągu kilku minut określić i opublikować w internecie ogłoszenie o przetargu. Funkcjonalność aplikacji gwarantuje określanie i publikowanie wszystkich rodzajów zamówień, począwszy od mniej skomplikowanych (jednozadaniowych) po bardziej złożone (wielozadaniowe, określające dowolną ilość kryteriów wyboru oferenta, wadiów itp.) Jednym z podstawowych założeń przy tworzeniu aplikacji było maksymalne uproszczenie pracy przy określaniu zamówień publicznych. Uproszczenia te polegają min. na wypełnianiu wyłącznie pól tzw. zmiennych treści poprzedzonych standardowymi opisami, widocznych automatycznie w wersji do publikacji, a wszystkie czynności wykonywane do określania przetargu naprowadzane są przez program zgodnie z tradycyjnym ciągiem zdarzeń z zachowaniem właściwej kolejności.


Internetowa aplikacja do sprzedaży produktów i zakupów dóbr inwestycyjnych "Inwestycje Online" to program służący do organizowania internetowych przetargów lub aukcji zakupowych online. Otwiera on nowe możliwości w zakresie redukcji kosztów działalności firm i uzyskiwania maksymalnych zysków. Powstał na zlecenie firm posiadających ogromne doświadczenie w zakresie przeprowadzania przetargów, dla których taki sposób zakupów towarów, usług lub dóbr inwestycyjnych to codzienność. Program łączy zalety tradycyjnego przetargu tj. gwarancję uzyskania najkorzystniejszej oferty, ze znanymi cechami internetu: możliwością uczestnictwa praktycznie nieograniczonej liczby oferentów, swobodą w wyborze miejsca z którego przesyłają oferty, szybkością, zerowym kosztem organizacji, prostotą obsługi. W efekcie program daje Organizatorowi przetargu ogromne korzyści związane z oszczędnościami środków i czasu. Program wykorzystuje w działaniu mechanizm licytacji - naturalnej, jeśli chodzi o przetarg dotyczący sprzedaży lub odwróconej - w przypadku przetargu na zakup towarów i usług. W trakcie przetargu oferenci deklarują więc coraz wyższe lub coraz niższe ceny. Oferenci obserwują na ekranach przebieg licytacji i oferty wszystkich uczestników (oczywiście są one anonimowe). Mogą w dowolnym momencie zmienić swoją ofertę w sposób umożliwiający wygraną. Taki sposób prowadzenia przetargów potwierdził swoją niezwykłą skuteczność w uzyskiwaniu najkorzystniejszych ofert na poziomie nieosiągalnym dla tradycyjnych metod zakupów lub sprzedaży.

 
O nas     Mapa serwisu     Webmaster
  Napisz do nas!